Taj Mahal

Taj Mahal, Indija

Taj Mahal

država: Indija

Tadz Mahal je građevina u Indiji, sagrađena između 1631. i 1654. godine. Kažu da ju je gradilo oko 22.000 ljudi. Ovo je Šah Dzahan naredio da se sagradi za svoju ženu. Arčumand Bano Begum, koja je poznatija kao Mumtaz Mahal. Tadz Mahal se smatra vrhunskim ostvaranjem mogulske arhitekture, to je stil koji kombijue elemente persijskih, indijskih i islamskih arhitektonskih stilova. Godine 1983. Tadz Mahal postaje UNESCO-v spoemnik Svetske baštine opisan kao “dragulj islamske umetnosti u Indiji i jedan od unvirezalno priyznatih remek-dela svetskog nasleđa”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s